Hem Intresselistan Historik Karta Kontakt Kalender Program För medlemmar Länkar Reportage

Koloniträdgårdsföreningen Södra Tantolunden
- en pigg 104-åring!

Föreningen bildades den 17 oktober 1917 men odlingar har pågått här sedan 1915. Då upplät staden Tantolunden för potatisodling. Odlarna fick ”sticka ut en ruta” som blev olika stor på grund av bergets struktur och tillgången av jord för odling.

De ursprungliga lotterna ligger fortfarande kvar även om en viss förändring skedde under 1970-talet då ett antal stora lotter delades. Lotterna är omkring 100 kvadratmeter på sluttningen ned mot Liljeholmsbron till omkring 750 kvadratmeter uppe på och nedanför toppen av Tantoberget.

Årsavgifterna var från början en 50-öring per år och 2 öre/kvm för odlad jord. Idag ligger avgiften till föreningen på 2400 kronor per år samt 6,10 kronor per kvadratmeter.

1970 beslöt Stockholms stad att anlägga koloniträdgårdarna på stadsplanebelagd  mark. Arrendetiden sattes till 25 år. Den långa arrendetiden innebar att elektricitet och telefon kom till området.

I det första kontraktet från 1918 medgavs att man fick bygga en stuga på högst 14 kvadratmeter. Några enstaka stugor byggdes i den här storleken men flertalet stugor byggdes enligt Anna Lindhagens norm för innerstadskolonier på 6- 8 kvadratmeter. I dag är byggrätten 14 kvadratmeter stuga, öppen veranda på 6 kvadratmeter samt redskapsbod  på 3 kvadratmeter.

Den röda 20-talsstugan har stått på lott 52. Lotten har brukats sedan 1921. Stugan skänktes till dåvarande ordförande Percy Ahnhem.

Den gula 40-talsstugan har stått på lott 49, belägen vid trappan ned till Tantolundsvägen.

Både 20- & 40-talsstugan står idag uppställda på Skansen.

tantosodrako@hotmail.com